Book Reivew: Dawwang by Gantala Press

20211123_111027_0000

Title: Dawwang 

Author: Gantala Press, Illustrated by Nina Martinez

Format: Paperback

Publication Date: 2021

Number of Pages: 48

Publisher: Gantala Press

Genre: Comics, Non-fiction, Philippine Literature, Historical

 

Synopsis:

Si Leticia ‘Tining’ Bula-at ay mula sa grupong Naneng sa probinsiya ng Kalinga. Noong dekada ‘70, may bantang lunurin ng proyektong Chico River Dam ni Presidente Ferdinand Marcos at ng World Bank ang ili ng mga Naneng at iba pang ili sa Kordilyera. Dalawampu’t walong anyos si ‘Nay Tining nang dumating ang National Power Corporation at Philippine Constabulary sa kanilang bayan para simulan ang pagtatayo ng dam. Linabanan ito ng mga umili: nagtayo sila ng mga barikada, binaklas nila ang mga kampo, at direkta nilang hinarap ang mga sundalo. Sa kabila ng pisikal at sikolohikal na karahasan, nagpatuloy ang kilos-protesta ng pamayanan, at nakansela ang dam ni Marcos. Sa kasalukuyan, patuloy ang pakikibaka nina ‘Nay Tining at iba pang kababaihang tagapagtanggol ng Kordilyera laban sa mga korporasyon at mapanirang mga proyekto ng gobyerno sa Ilog Chico at mga karatig-lugar.

Ang DAWWANG (salita ng mga Naneng para sa “ilog”) ay bersiyon sa Filipino ng komiks na ito na nilathala bilang LET THE RIVER FLOW FREE (Ingles) at LASST DEN FLUSS FLIESSEN (Aleman) sa ilalim ng proyektong Movements and Moments: Feminist Generations ng Goethe Institut-Indonesien.

Continue reading

Advertisement

Stuff I’ve Been Reading Lately #5

20200921_104732_0000

BOOKS READ:

Why I’m Sending This To You by Iain S. Thomas
One You Can’t Forget by Lexy Timms
One-Punch Man Vol. 3 by ONE

BOOKS BOUGHT:

Anna and the French Kiss by Stephanie Perkins
The Grimm Legacy by Polly Shulman
The Lost Symbol by Dan Brown

BOOKS RECEIVED:

The Redemption of Callie & Kayden by Jessica Sorensen
The Resolution of Callie & Kayden by Jessica Sorensen
The Probability of Violet & Luke by Jessica Sorensen
The Certainty of Violet & Luke by Jessica Sorensen
The Destiny of Violet & Luke by Jessica Sorensen
Tomie by Junji Ito

In my last entry for Stuff I’ve Been Reading Lately, I remember rambling about how hard it is for me to finish reading a book these days, so I ended up reading a bunch of mangas. I also mentioned a list of books and mangas that I planned on reading during the holiday vacation. Well, here I am, three months later, and I haven’t really read any of the books I’ve listed. Continue reading